مقاله پژوهشی
دیپلماسی نظامی و سیاست خارجی چین

حدیث آسمانی کناری

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.69383.1047

چکیده
  چین، یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی دنیا به‌شمار می‌آید که برنامه‌های راهبردی کلانی را در راستای رشد شاخص‌های گوناگون اقتصادی، ازجمله تنوع‌بخشی به صادرات، بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته در تولید و همچنین، توسعۀ راه‌های تجاری در سراسر جهان دنبال می‌کند. در کنار پیشبرد طرح‌ها و ابتکارهای یادشده، یکی از دغدغه‌های اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ حسین علی پور

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.68959.1033

چکیده
  ظهور اقتصادی چین در دهه‌های اخیر، سبب شده است که هم‌زمان با اهمیت یافتن مؤلفه اقتصاد در سیاست خارجی این کشور، دیپلماسی اقتصادی به‌مثابه یک ابزار در دستورکار سیاست‌گذاری خارجی بیجینگ قرار گیرد. چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از دو روند هم‌زمان ملی‌گرایی و جهانی‌شدن با تقویت روند همکاری‌های منطقه‌ای نیز بستر مناسبی را دراختیار دیپلماسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
وضعیت سین‌کیانگ و روابط چین و ترکیه

حسین اصغری ثانی؛ سیدمسعود موسوی شفائی؛ مریم برازجانی

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.70347.1070

چکیده
  منطقۀ خودمختار سین‌کیانگ از دوران سلسلۀ هان، برای حاکمان چینی درحکم یک معمای پیچیده عمل کرده و مردم آن در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی، قومی و... متفاوت بوده‌اند. افزون‌براین، ویژگی‌های جغرافیایی و وجود یک منطقۀ مرزی از عوامل دیگری است که کنترل چین بر این منطقه را به‌چالش کشیده است. با شروع سال 1949، چین با جدایی‌طلبی اویغورها و استقلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیپلماسی سلامت چین در آفریقا

علی باقری دولت آبادی

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.71687.1126

چکیده
  چین ازجمله کشورهای فعال در حوزۀ دیپلماسی ‌سلامت است. این دیپلماسی در دوران پساکرونا با جدیت بیشتری دنبال شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که «دیپلماسی‌ سلامت چین دارای چه اهداف، انگیزه‌ها، و کارکردهایی است؟ فرضیۀ پژوهش، انگیزه چین را سیاسی‌ـ‌اقتصادی، هدف آن را کسب قدرت نرم و کارکرد آن را اقتصادی‌ـ‌سیاسی بیان ‌می‌کند. در راستای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دلایل توسعۀ روابط خارجی عربستان سعودی و چین

مهدیه حیدری

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.21420.0

چکیده
  با قدرت گرفتن محمد بن سلمان در عربستان و ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ، توسعه روابط خارجی در نقطه ثقّل سیاست خارجی این دو دولت قرار گرفته است. لذا پرسش اصلی که طرح شده، این است که علل گسترش این تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چین و عربستان سعودی چیست؟ فرضیه موقتی طرح شده، این است که گسترش تعاملات چین و عربستان مثأثر از سه علل اساسی است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موازنه‌سازی نرمِ چینی و مشارکت اقتصادی در بریکس

حسین دلاور؛ محسن اسلامی؛ سید مسعود موسوی شفائی

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.21345.0

چکیده
  در طول سال‌های اخیر، حضور فعال چین در ابتکارات اقتصادی‌ـ‌راهبردی پرشماری در صحنۀ بین‌الملل آغاز شده است که یکی از مهم‌ترینِ آن‌ها، بریکس است. عضویت چین در بریکس، ضمن تحکیم قدرت سیاسی‌ـ‌اقتصادی آن، شرایطی را فراهم کرده است که در بطن آن، رویکرد خود در مورد نظام سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهانی و نارضایتی‌اش از توزیع قدرت را به‌اشتراک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیامدهای امنیتی مناسبات چین و اسراییل برای آمریکا

فرزاد رستمی؛ ندا کهریزی

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2021.21426.0

چکیده
  عرصه روابط بین‌الملل در ساختاری آنارشیک روابطی با نگاه امنیتی و قدرت‌جویانه را موجب می‌شود و اقداماتی جهت توسعه قدرت در نظم خودیارانه انگاره تضعیف امنیت را در میان دولت‌های در حال رقابت ایجاد می‌کند. رقابت کنونی ایالات‌متحده و چین به‌عنوان قدرتی نوظهور در این چارچوب قابل‌بررسی است. ایالات‌متحده حضور چین در خاورمیانه و تعامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکرد چین به نهادهای بین‌المللی

افشین شامیری؛ زینب فرهادی

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.69132.1040

چکیده
  در طول چند دهۀ اخیر، چین برای تکمیل قدرت همه‌جانبۀ خود، بر منابع پرشمار قدرت، به‌ویژه منابع جدید آن متمرکز شده است؛ ازاین‌رو، نهادهای بین‌المللی برای این کشور در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند. پرسشی که در این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به آن هستیم، این است که «چرا چین، مشارکت خود را در نهادهای بین‌المللی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیپلماسی چینی دام بدهی و کسب موقعیت هژمون

نوذر شفیعی

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.21450.0

چکیده
  این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که «دیپلماسی دام بدهی، چگونه کار می‌کند؟» و «چه تأثیری بر طرح هژمون شدن چین دارد؟» فرضیۀ مقاله که به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی بررسی شده است، این است که «چین، در پی گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی، و راهبردی خود در منطقه و جهان برای تبدیل شدن به قدرت هژمون است و در این مسیر، از طریق ابتکار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هویت متحول سیاست خارجی چین و راهبرد نظم‌سازی نهادی در دورۀ پسامائو

امیر عباسی خوشکار

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.71829.1132

چکیده
  رفتار سیاست خارجی چین پس از به‌قدرت رسیدن نخبگان دورۀ پسامائو، به‌لحاظ جهت‌گیری‌های منطقه‌ای و جهانی تغییرات چشمگیری داشته است. ایدئولوژی مائو کنار گذاشته شد و توسعۀ اقتصادی و تعامل با نظام سرمایه‌داری برای دریافت سهم از کیک اقتصاد جهانی، در دستورکار رهبران حزب کمونیست قرار گرفت. دراین‌بین، سازمان‌ها و نهاد‌های چندجانبه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چالش‌های سیاست همسایگی چین

مژگان قربانی

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.68207.1015

چکیده
  یکی از تحولات مهم ایجادشده در سیاست خارجی چین پس از جنگ سرد، تمایل پکن به حفظ روابط دوستانه با کشورهای همسایه است. هدف این کشور از برقراری روابط خوب با همسایگان، فراهم کردن محیطی مطلوب‌تر برای توسعۀ اقتصادی داخلی و سپس، افزایش ثروت و قدرت این کشور در عرصۀ جهانی بوده و به‌همین‌دلیل، سیاست یکپارچۀ منطقه‌ای به‌نام سیاست پیرامونی یا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گذار دریاپایه و پویایی های دریایی چین-امریکا

فاطمه محروق

دوره 11، شماره 1 ، مهر 1401

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.73078.1167

چکیده
  تکامل نظام بین‌الملل قرن بیست‌و‌یکم به‌سوی نظامی پیچیده و آشوبی، به‌دلیل هم‌زمانی گذار جهانی و منطقه‌ای قدرت ناشی از رقابت میان چین و ایالات ‌متحده سبب اهمیت یافتن دریاها در فرایند گذار نظم شده است. برایند چنین گذاری را می‌توان در تنش‌های دریایی هندوپاسیفیک، به‌ویژه در دریای جنوبی چین، مشاهده کرد. چنین گذار چندسطحی‌ای، بیانگر ...  بیشتر