• آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، نشریه ایرانی سیاست بین الملل
  • تلفن:    6365-3880 (51) 98+ پاسخگویی: روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی:  14:30
  • شماره تلگرام و واتساپ 09940315139 آقای دکتر موسوی زاده دستیار سردبیر و دبیر تخصصی نشریه
  • فاکس: 9584-3882 (51) 98+
  • کد پستی: 9177948951
  • ایمیل : irlip@um.ac.ir

 

 


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image