آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1745
تعداد پذیرش 252
تعداد عدم پذیرش 1312
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 561

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 240
تعداد مشاهده مقاله 229790
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 150563
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 54 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 145 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 148 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 268 روز
درصد پذیرش 14 %