آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1605
تعداد پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش 1214
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 521

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 221
تعداد مشاهده مقاله 108541
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 59869
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 51 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 57 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 152 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 157 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 239 روز
درصد پذیرش 14 %