هزینه
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل مبلغ یک میلیون ریال برای داوری و ارزیابی مقاله بارگذاری شده، دریافت می‌کند. همچنین، مبلغ  پنج میلیون ریال، برای مقاله‌ای که پذیرش نهایی شده و در فرآیند چاپ و انتشار است دریافت می گردد.

مطالعه بیشتر

شناسه ارکید
نویسندگان محترم با مراجعه به سایت https://orcid.org/register نسبت به اخذ کد ارکید خود که برای انتشار مقاله ها بسیار ضروری است اقدام فرمایید.

مطالعه بیشتر

چگونگی صدور گواهی پذیرش مقاله
نویسنده(گان) گرامی   برای دریافت گواهی پذیرش مقاله، داشتنِ تمام شرایط زیر، الزامی است: 1) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ کوتاه انگلیسی(Abstract) 2) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) 3) واریز تمام هزینه‌ها 4) بارگذاری فایل کامل مقاله (یکدست سازی، اصلاح نهایی ارجاعات درون متن و منابع) گواهی پذیرش مقاله (که فقط با امضای سردبیر، معتبر است) پس از برآورده‌شدن شرایط بالا، هم در سامانۀ نشریه بارگذاری می‌شود و قابل دسترسی است و هم از طریق ایمیل، برای نویسندۀ مسئول، فرستاده خواهد شد.

مطالعه بیشتر

ارتباط با دستیار سردبیر و دبیر هیأت تحریریه : 09940315139
به‌آگاهی نویسندگان محترم می‌رساند: زین‌پس افزون بر بهره‌گیری از سامانۀ نشریه، می‌توانید از طریق واتس آپ ، گپ و بله به‌شمارۀ 09940315139 با دکتر سیدمحسن موسوی زاده جزایری،دستیارسردبیر ارتباط برقرار نمایید. همچنین در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 امکان پاسخگویی تلفنی به نویسندگان مقاله فراهم است.

مطالعه بیشتر