سردبیر


مرتضی منشادی دانشیار
گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

علوم سیاسی

مدیر مسئول


سید احمد فاطمی نژاد استادیار گروه علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • a.fatemium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمید احمدی‌ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


سید حسین اطهری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 • atharium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید محمد علی تقوی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 • smataghavium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین دهشیار استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سید حسین سیف زاده استاد(بازنشسته) علوم سیاسی دانشگاه تهران

 • hossein.seifzadehmontgomerycolege.edu

اعضای هیات تحریریه


رضا سیمبر استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

اعضای هیات تحریریه


وحید سینائی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه


سید اصغر کیوان حسینی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


سیدمسعود موسوی شفایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


مهدی نجف زاده دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم سیاسی

 • m.najafzadehum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد نقیب زاده استاد(بازنشسته) علوم سیاسی دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


عنایت الله یزدانی استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آرشین ادیب مقدم استاد دانشگاه سواس لندن

اعضای هیات تحریریه بین المللی


لی فو چوان استاد دانشگاه نورث‌وست، چین

مطالعات ایران

اعضای هیات تحریریه بین المللی


گلشن دیتل استاد دانشگاه جواهر لعل نهرو هند

 • dietlhotmail.com
 • 91112671983

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سیف‌الدین ژورائف استاد روابط بین الملل در دانشگاه دولتی شرق شناسی تاشکند

روابط بین الملل

 • juraev_smail.ru

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آکبوتا ژولداسبکووا استاد دانشگاه ملی اورآسیا، قزاقستان

 • eic.astanagmail.com
 • 77172946186

اعضای هیات تحریریه بین المللی


یو دال سئونگ استاد دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک، کره‌جنوبی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ووتر ورنر استاد دانشکده حقوق، حقوق بین الملل عمومی، موسسه کویجمانس

 • w.g.wernervu.nl

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ولادیمیر یورتائف استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه

 • vyouyandex.ru
 • 8-910-4334697

کارشناس نشریه


زهره اسکندری پور دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجوی دکتری

 • irlipum.ac.ir
 • 38806365