نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران .

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

حضور اسرائیل در قلب منازعات و چالش‏های امنیتی چندین دهه گذشته خاورمیانه، پیوند عمیقی میان امنیت ملی اسرائیل و تحولات منطقه‏ای برقرار نموده است. این پژوهش به دنبال تجزیه و تحلیل مولفه‎های تاثیرگذار بر راهبرد امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 می‌باشد. سوال محوری این پژوهش بر این مبنا است که، ویژگی‎های بحران سوریه در بازه زمانی 2021-2011 چگونه بر راهبرد امنیتی اسرائیل در قبال این بحران تاثیرگذار بوده است ؟ یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد: بحران سوریه برای اسرائیل به دلیل سرایت احتمالی آن به این کشور از طریق درگیری‎ها در جولان سوریه، مهاجرت آوارگان فلسطینی مقیم سوریه و دروزی‎های سوری به اسرائیل، و افتادن تسلیحات استراتژیک سوریه بدست گروه‎های ضد اسرائیلی در صورت سقوط دولت اسد، نوظهور، غافل‎گیر کننده، و میزان تهدید شدید ولی زمان پاسخگویی کافی بود. راهبرد امنیتی اسراییل در این مرحله، «سیاست دخالت محدود » بود. ولی با حضور نظامی ایران و متحدانش برای حمایت از دولت اسد و نقش آنها در تغییر موازنه به نفع دولت سوریه و استقرارشان در جنوب سوریه در اواخر سال ۲۰۱۶، بحران سوریه برای اسراییل به برنامه‎ای، پیش بینی شده، تهدید شدیدتر و زمان پاسخگویی کافی، تبدیل شد و و راهبرد اسراییل از دخالت محدود به راهبرد کاملا تهاجمی «جنگ بین جنگ ها » ( مبام) بر علیه ایران و متحدانش در سال های 2017 تا 2021 تغییر یافت که بر ایجاد منطقه حائل در جنوب سوریه، بمباران گسترده و پر تلفات نیروهای ایران و متحدانش در سرتاسر خاک سوریه متمرکز بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده‎ها منابع کتابخانه‎ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image