نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

دیپلماسی سلامت یکی از جنبه‌های دیپلماسی مدرن است که بعد از شیوع کرونا در جهان مورد اقبال بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. هدف مقاله پیش رو بررسی نقش دیپلماسی سلامت بر حفظ و تداوم پویایی اقتصادی چین همزمان با شیوع کرونا در این کشور و جهان است. سوال اصلی این است که دیپلماسی سلامت چگونه به چین کمک کرد تا در زمانی که دیگر کشورها با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند بتواند اقتصاد خود را پویا نگه دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که کارکردهای دیپلماسی سلامت ازجمله افزایش ارتباطات با کشورها، تلطیف چهره بین‌المللی، فرصت‌سازی برای کسب منافع اقتصادی از راه توسعه صادرات و...به چین کمک نمود تا پویایی اقتصاد خود را حفظ نماید. برای انجام پژوهش از روش کیفی با رویکرد تحلیلی-تبیینی و برای گرداوری داده ها از روش کتابخانه‌ای استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان دادند چین توانسته است در پرتو دیپلماسی سلامت به بازارهای جدید در کشورهای درحال‌توسعه دست‌یافته، برای خود شهرت و محبوبیت سیاسی کسب نماید و نقشی مسوول و خیرخواه از پکن ترسیم سازد. درنتیجه این سیاست‌ها، استقبال از کالاهای بهداشتی چین در سال 2020 افزایش یافت و صادرات این کشور افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image