تأثیر سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در خاورمیانه (2019-2002) بر سیاست خارجی ایران

مهناز گودرزی؛ علی نیکوکار

دوره 11، شماره 2 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22067/irlip.2022.73121.1171

چکیده
  حزب عدالت و توسعه با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک، جغرافیای سرزمینی، اتصال به اروپا و نزدیکی به روسیه و خاورمیانه از طرفی و بهره گیری از مسائل ایدئولوژیک و اشتراکات تاریخی و فرهنگی از سوی دیگر، سیاست خارجی توسعه طلبانه ای را به منظور دستیابی به هژمونی منطقه ای، دسترسی به منابع انرژی و تصاحب بازارهای خاورمیانه در پیش گرفت که هم نظم موجود ...  بیشتر

نظریه تصورات نقش‌های ملی و تحولات سیاست خارجی ترکیه (2002 تا 2016)

مجید محمد شریفی؛ تهمورث غلامی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 139-164

https://doi.org/10.22067/jipr.v7i1.68310

چکیده
  نظریه تصورات نقش­های ملی را می­توان چارچوب نظری کارآمدی برای تبیین سیاست خارجی کشورها دانست. تحلیل­گران در ارزیابی سیاست خارجی کشورها همواره با عطف­نظر به یکی از ساحت­های داخلی و یا بین­المللی، بینش­های نظری سودمند هریک از این دو ساحت را به بهای نادیده­گرفتن دیگری قربانی­کرده­اند. پویایی­های حادث در محیط­های داخلی، منطقه­ای و ...  بیشتر