نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسئول

2 تهران، ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

چکیده

با شروع سده جدید میلادی منطقه شرق آسیا شاهد بازتوزیع قدرت و ثروت توسط ساختار نظام بین الملل بوده است؛ بازتوزیعی که توازن قدرت را همواره به سود چین و به ضرر قدرت سنتی منطقه یعنی ژاپن تغییر داده است. برهمین اساس مقاله پیش رو در نظر دارد تا با نگاهی نئورئالیستی، با ابتنای بر رویکردی تبیینی-تحلیلی و روشی کیفی به بررسی مجموعه اقدامات امنیت‌طلبانه و حافظ وضع موجود دولت ژاپن در عرصه نظامی و اقتصادی بپردازد که در برابر قدرت افزایی‌های چین صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ژاپن به عنوان یک قدرت فائقه منطقه‌ای رو به زوال و واحدی عقلایی با محاسبه هزینه-فایده گزینه‌های موجود در راستای تقابل یا همکاری، مجموعه اقداماتی را دنبال می‌کند که در راستای کسب هرچه بیشتر منافع ملی این کشور بوده‌اند، اقداماتی که همزمان در برگیرنده اهداف رفاهی و اهداف امنیتی می‌باشند. از این رو بررسی طرح‌ها و اقدامات توامان اقتصادی و سیاسی، امنیتی ارائه شده توسط ژاپن در راستای مقابله با طرح‌های قدرت گستر چین می‌تواند سیاست خارجی منفعت طلبانه قدرت‌های برتر جهانی را در مقابل تهدیدات قدرت‌های نوظهور نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image