نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال. ۳, شماره. ۱پیاپی۵,(۱۳۹۳) چشم انداز روسی به روابط ایران وروسیه(۱۳۹۲-۱۳۸۴): چکیده   PDF 1715
نورمحمد نوروزی ; فرشاد رومی
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران چکیده   PDF 1611
محمدرضا حافظ نیا ; زهرا احمدی پور ; چمران بویه
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) جایگاه استراتژیک خلیج فارس در سیاست خارجی چین چکیده   PDF 1484
افشین متقی ; مصیب قره بیگی
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ دیپلماسی تحریم اتحادیة اروپا در برابر برنامة هسته‌ای ایران چکیده   PDF 1419
سعید خالوزاده
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ جایگاه «جمهوری اسلامی ایران» در روابط هند و ایالات متحدة آمریکا چکیده   PDF 1335
سید محمد کاظم سجاد پور ; مهرداد پهلوانی
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) آداب سفارت و آئین مذاکره در شاهنامه چکیده   PDF 1319
مرتضی منشادی ; وحید بهرامی عین‌القاضی
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) کاربست نظریۀ موازنۀ قوا در تبیین دلایل ناکامی انقلاب مشروطه با برجسته سازی نقش روسیه چکیده   PDF 1305
حمید احمدی ; ملیحه خوش‌بین
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۲) تبیین رئالیستی منازعۀ بین‌المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران چکیده   PDF 1271
مجید عباسی ; وحید محمدی
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تحلیل اولویت‌های منطقه‌ای و دیدگاه های ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان‌های منطقه‌ای (نمونه موردی: سازمان همکاری شانگهای) چکیده   PDF 1244
هادی اعظمی ; سید هادی زرقانی ; علی اکبر دبیری
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ موانع هم‌گرایی در سازمان «کشورهای مستقل هم‌سود» چکیده   PDF 1228
الهه کولایی ; محمّد صداقت
1 - 10 (10)