نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) آداب سفارت و آئین مذاکره در شاهنامه چکیده   PDF
مرتضی منشادی , وحید بهرامی عین‌القاضی
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۹۲) بحران یورو و تأثیر آن بر روند همگرایی اتحادیۀ اروپا چکیده   PDF
هادی آجیلی , جبار خدادوست
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۲) تأثیر شبکۀ متداخل استراتژیک ایران بر دیپلماسی منطقه‌ای جمهوری اسلامی چکیده   PDF
فرهاد قاسمی , زهرا لطفیان اکبرآبادی
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۹۲) تأثیر عامل اقتصادی در مدیریت منازعۀ هند و پاکستان طی سال های ۲۰۱۰-۱۹۹۸ چکیده   PDF
سید احمد فاطمی نژاد
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۲) تأثیر عوامل متغیر در ناهمانندی کارکردهای سیاست خارجی ایران (۱۳۵۷-۱۳۸۴) چکیده   PDF
سعید محمدی گماری , محسن خلیلی
سال. ۳, شماره. ۱پیاپی۵,(۱۳۹۳) تاثیر تولید و تجارت مواد مخدر بر امنیت افغانستان (پس از سال ۲۰۰۱) چکیده   PDF
عنایت الله یزدانی , مجتبی بدخشان
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۲) تبیین رئالیستی منازعۀ بین‌المللی قدرت در سوریه و پیامدهای آن برای امنیت جمهوری اسلامی ایران چکیده   PDF
مجید عباسی , وحید محمدی
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تبیین عوامل مؤثر بر شکل گیری قلمروهای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران چکیده   PDF
محمدرضا حافظ نیا , زهرا احمدی پور , چمران بویه
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۹۲) تبیین فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیک؛ تصویرسازی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا از اتحاد جماهیر شوروی سابق در دوره جنگ سرد چکیده   PDF
رضا جنیدی , زهرا احمدی پور , محمدرضا حافظ نیا
سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۴) تجزیه و تحلیل عملکرد سیاست همسایگی اتحادیه اروپا: مطالعه موردی اوکراین چکیده   PDF
محمد علی رمضانی , ناصر حکمت نژاد
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ تحلیل اولویت‌های منطقه‌ای و دیدگاه های ژئوپلیتیک در شکل دهی به سازمان‌های منطقه‌ای (نمونه موردی: سازمان همکاری شانگهای) چکیده   PDF
هادی اعظمی , سید هادی زرقانی , علی اکبر دبیری
سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۴) تحولات عراق و فرآیند استقلال‌خواهی کردها چکیده   PDF
علی محمدیان , قاسم ترابی
سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۴) تقابل تمامیت سرزمینی و حقوق بشر: ارزیابی حقوقی نظریه جدایی چاره‌ساز چکیده   PDF
علیرضا ابراهیم گل , سیامک کریمی
سال. ۳, شماره. ۱پیاپی۵,(۱۳۹۳) تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی: مصادیق و مبانی چکیده   PDF
سید مهدی سیدزاده ثانی , زهرا فرهادی آلاشتی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۲) تکنیک های دیپلماتیک «ابن فرا» چکیده   PDF
روح اله اسلامی
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ جایگاه «جمهوری اسلامی ایران» در روابط هند و ایالات متحدة آمریکا چکیده   PDF
سید محمد کاظم سجاد پور , مهرداد پهلوانی
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) جایگاه استراتژیک خلیج فارس در سیاست خارجی چین چکیده   PDF
افشین متقی , مصیب قره بیگی
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۲) جستاری در آغاز، فرآیند و فرجام کنش جمعی جهان عرب با بهره‌گیری از رویکرد تغییر فرهنگی چکیده   PDF
حسین اطهری , سیدعباس حسینی داورانی
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) دغدغه‌های امنیتی اتحادیۀ اروپا و توان‌مندی‌های ترکیه چکیده   PDF
مجید محمدشریفی , مریم دارابی منش
سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۴) دلایل موفقیت شبکه الجزیره در دیپلماسی عمومی در جهان عرب چکیده   PDF
خلیل اله سردارنیا
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۹۲) دولت- ملت‌سازی بین المللی و خشونت سیاسی در عراق جدید چکیده   PDF
علیرضا سمیعی اصفهانی , جعفر نوروزی نژاد
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) دکترین نیکسون و سیاست نفتی ایران در دهۀ ۱۳۵۰ بررسی مقایسه‌ای بر اساسِ مدل پیوستگی «روزنا» چکیده   PDF
فاطمه دانشور , سمانه شفیع‌زاده , محسن خلیلی
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ دیپلماسی تحریم اتحادیة اروپا در برابر برنامة هسته‌ای ایران چکیده   PDF
سعید خالوزاده
سال. ۱, شماره. ۲,(۱۳۹۲) رویکرد اخوان‌المسلمین در قبال فرآیند دموکراسی در مصر چکیده   PDF
هادی صادقی اول , محمدرضا چیت‌سازیان
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۹۲) رژیم حقوق بشر در اتحادیۀ اروپایی؛ عدم شمولیت و یک‌پارچگی چکیده   PDF
سید محمد علی تقوی
سال. ۳, شماره. ۱پیاپی۵,(۱۳۹۳) ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی چکیده   PDF
مهین دخت کاظمی
سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۴) عوامل مؤثر بر دست‌یابی دولت حسن روحانی به توافق هسته‌ای چکیده   PDF
علی باقری دولت آبادی , اسماعیل مردانلو
سال. ۲, شماره. ۳,(۱۳۹۲) فرصت‌های ژئوپلیتیک جهان اسلام در سازمان کشورهای صادرکنندۀ گاز چکیده   PDF
سید هادی زرقانی , علی اکبر دبیری
سال. ۳, شماره. ۲,(۱۳۹۴) لابی ارامنه و سیاست خارجی ایالات متحده در قفقاز جنوبی چکیده   PDF
علیرضا کوهکن , مهلا نخعی خیرآبادی
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) مناظره های هویتی و تحول سیاست خارجی روسیه چکیده   PDF
سجاد بهرامی مقدم , علی اصغر ستوده
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ موانع هم‌گرایی در سازمان «کشورهای مستقل هم‌سود» چکیده   PDF
الهه کولایی , محمّد صداقت
سال. ۳, شماره. ۱پیاپی۵,(۱۳۹۳) نظریه پسا استعمارگرایی و روابط بین الملل انتقادی؛ از واسازی تا رهایی بخشی چکیده   PDF
مسعود درودی , فاطمه صلواتی
سال. ۳, شماره. ۱پیاپی۵,(۱۳۹۳) چشم انداز روسی به روابط ایران وروسیه(۱۳۹۲-۱۳۸۴): چکیده   PDF
نورمحمد نوروزی , فرشاد رومی
سال. ۲, شماره. ۴,(۱۳۹۳) کاربست نظریۀ موازنۀ قوا در تبیین دلایل ناکامی انقلاب مشروطه با برجسته سازی نقش روسیه چکیده   PDF
حمید احمدی , ملیحه خوش‌بین
سال. ۳, شماره. ۱پیاپی۵,(۱۳۹۳) کارویژه های قدرت نرم در سیاست خارجی چین چکیده   PDF
مرضیه السادات الوند , ابومحمد عسگرخانی
سال اول، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ یازدهم سپتامبر و تبدیل «تهدید ایران» به تهدیدی وجودی برای اسرائیل و لابی مدافع آن چکیده   PDF
اصغر کیوان حسینی , معصومه زارعی هدک
1 - 36 (36)